Μικρές Αγγελίες

Αγορές\Πωλήσεις

Ειδικοί Όροι

Διαβάστε προσεκτικά πριν προχωρήσετε σε καταχώρηση νέας αγγελίας (Ατελώς)

Οι μικρές αγγελίες στο www.anaggelies.gr προσφέρει γρήγορες αγορές - πωλήσεις - ενοικιάσεις - αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών, να αναγγέλεται και να βρίσκετε θέσεις εργασίας, να γνωρίζετε νέους φίλους, να ενημερώνεστε για την αγορά σήμερα, μέσω του διαδικτύου .

Μεταξύ των κανόνων που ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ισχύουν στο anaggelies.gr, είναι:
Δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι η υπηρεσία θα καλύπτει πάντοτε και όλες τις απαιτήσεις των χρηστών, ούτε ότι θα παρέχεται χωρίς διακοπής, έγκαιρα και αλάνθαστη.
Το anaggelies.gr δεν αναγνωρίζει ούτε αναλαμβάνει οποιεσδήποτε ευθύνες σχετικά με το περιεχόμενο των αγγελιών που παρουσιάζει ούτε και τυχόν άμεσες ή έμμεσες συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν εξαιτίας ανακριβών πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτές.
Το anaggelies.gr δεν ενεργεί ως μεσάζων, ούτε συμμετέχει καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε συναλλαγές ή δοσοληψίες που ενδεχομένως συνάπτονται μεταξύ των χρηστών του. Σε περιπτώσεις διαφωνίας ή διαμάχης μεταξύ Χρηστών, το anaggelies.gr δεν έχει ουδεμία υποχρέωση ανάμειξης.
Τα αρχεία με κατατιθέμενες αγγελίες (κείμενο, εικόνα ) παραλαμβάνονται και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Internet για κάποιο χρονικό διάστημα. .
Το anaggelies.gr δεν επιθυμεί και δεν δύναται να ελέγξει τη συμπεριφορά των χρηστών του. Αρκετές φορές δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν τα προσωπικά στοιχεία όσων καταθέτουν αγγελίες είναι αληθή ή όχι. Κατά συνέπεια δεν έχει την παραμικρή ιδέα, αν οι συμμετέχοντες θα εκπληρώσουν κατά τη συναλλαγή τα όσα έχουν υποσχεθεί ή περιγράψει.

Το anaggelies.gr επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Καταχωρίσεις αγγελιών σ' αυτή την ιστοσελίδα κάθε μορφής που παραβιάζουν την ισχύουσα Ελληνική, νομοθεσία, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή της διεθνούς, απαγορεύεται.
Το anaggelies.gr διατηρεί πλήρως το δικαίωμά του να απορρίπτει κατά την ελεύθερη βούλησή του και χωρίς καμμιά περεταίρω ενημέρωση πρός τον χρήστη, αγγελίες ( κείμενα, εικόνες ) που κατά την κρίση του νομικού τμήματος : α) Είναι προσβλητικές ή υποβολιμαίες, β) Θίγουν βάναυσα τη δημόσια αιδώ ή που οφθαλμοφανώς είναι παραπλανητικές. γ) Θα μπορούσαν να εκληφθούν (με την κοινή λογική) ως περιέχουσες ταπεινωτικούς ή εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς, ρατσιστικά προσβλητικά συνθήματα και επίθετα, εθνικιστικές, θρησκευτικές εκφράσεις μίσους και ύβρεων. δ) Φωτογραφίες με σκληρό πορνογραφικό περιεχόμενο ή παρά φύση σχέσεις, δεν γίνονται αποδεκτές.

Σε περίπτωση που για κάποια αγγελία διατυπωθεί παράπονο, ακόμη από τρίτο άτομο, τότε αυτή διαγράφεται αυτόματα. Το anaggelies.gr διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του εναντίον ατόμων που τυχόν θα το χρησιμοποιήσουν κακόβουλα.